03 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

3 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในศุภวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ พระนักษัตร 84 พรรษา 6 พฤษภาคม 2550 ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ซึ่งสำนักหอสมุดกลางได้รับมอบจาก นายธนายุทธ ทองเทพ เรืองเดช ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเฉลิมพระเกียรติ

Read more