22 ก.พ. 2560 สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560 จากผู้ตรวจ 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง การดำเนินกิจกรรม 5 ส ถือว่า เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญ

Read more