26 พ.ย. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี

26 พ.ย. 2557 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี และ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือ “ลานพ่อขุน”

Read more