26 พ.ย. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี

26 พ.ย. 2557 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี และ พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือ “ลานพ่อขุน”

สำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี (26 พ.ย. 2557)
สำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 43 ปี (26 พ.ย. 2557)

นำโดย รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และในโอกาสนี้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 4 คน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันดังกล่าว


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด