19 ก.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

19 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการนี้จัดสำหรับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่าง 18 – 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันด์ และห้องรับรอง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพ

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนผู้ประสานงานกับโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ภาพตัวแทนสำนักหอสมุดกลาง ผู้ประสานงานกับโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมตรวจสุขภาพและทานอาหารเช้า หลังรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมตรวจสุขภาพและทานอาหารเช้า หลังรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ภาพข้าราชการบำนาญ ผู้เกษียณอายุราชการ ตรวจสุขภาพและทานอาหารเช้า หลังรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ภาพข้าราชการบำนาญ ผู้เกษียณอายุราชการสำนักหอสมุดกลาง ตรวจสุขภาพและทานอาหารเช้า หลังรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด