17 ม.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2558 เวลา 07.00 น. สำนักหอสมุดกลาง ร่วมประกอบพิธี เนื่องในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นทุกปี

ภาพ สำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2558)
ภาพ สำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2558)

โดยนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะ


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด