19 พ.ย. 2564 สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

19 พฤศจิกายน 2564 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง โดยมีกิจกรรม 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงเช้า เวลาประมาณ 08.30 น. มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุจำนวน 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี
ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 14.00 น. มีการจัดกิจกรรมลอยกระทง ด้วยการเชิญผู้สนใจลอยกระทงร่วมกัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

ภาพกิจกรรมช่วงเช้า สำนักหอสมุดกลาง นิมนต์พระภิกษุจำนวน 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า สำนักหอสมุดกลาง นิมนต์พระภิกษุจำนวน 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า สำนักหอสมุดกลาง ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า สำนักหอสมุดกลาง ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป
ภาพการทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง
ภาพการทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง
ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง
ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย สำนักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้สนใจลอยกระทงร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้สนใจลอยกระทงร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด