4 ธ.ค. 2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

 

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ
ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 18 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศุลอุทิศถวาย แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด