12 ต.ค. 2561 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 – 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป จากวัดพระธรรมกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย แสดงความจงรักภักดี และรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม 2561) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ

 

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางบางส่วน ที่เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางบางส่วน ที่เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีฯ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด