1- 5 ก.ย. 2551 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library Fair : ตลาดนัดความรู้”

ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมออกร้านในงาน
Library Fair : ตลาดนัดความรู้  วันที่ 1 – 5 ก.ย. 2551 
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

◘ เสนอผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์
◘ สาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์
◘ เสนอข้อมูล แนะนำผลิตภัณฑ์
◘ จำหน่ายผลิตภัณฑ์

:)
สนใจรีบสมัครด่วน !!!
ที่ห้อง Library Service for Foreigner
ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8661 ตั้งแต่วันที่ 5-20 ส.ค. 2551


รายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด