2 ส.ค. 2560 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง  ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการพร้อมกับการเปิด บรรยายของมหาวิทยาลัยในวันที่ 2 สิงหาคม 2514  ปัจจุบันเป็นวันครบรอบ 46 ปี กิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มีดังนี้

 • ถวายเครื่องบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • พิธีถวายเครื่องบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ  รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
 • พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี หัวหมาก ณ ประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
  ภาพพิธีถวายเครื่องบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
  ภาพพิธีถวายเครื่องบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
  ภาพชมรมผู้เกษียนอายุราชการก็กลับมาร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
  ภาพชมรมผู้เกษียนอายุราชการ ร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง
  ภาพพิธีสงฆ์ ถวายภัตตราหารเพล
  ภาพพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล
  ภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี หัวหมาก
  ภาพถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดทุ่งเสรี หัวหมาก
  ภาพรดน้ำมนต์แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งหมด
  ภาพพระรดน้ำมนต์แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทั้งหมด

  รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด