The Natural Pharmacy
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประวัติ คู่มือ แบบแผน และต้นตำรับ การปรุงยาสมุนไพรในอดีต และปัจจุบันของแต่ละประเทศ เช่น การทำยาสมุนไพรของจีน และอินเดีย ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษาโรค สามารถทำให้เกิดอาการเดียวกันของโรค ถ้าให้ในปริมาณน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เป็นโรคนั้น รวมทั้งส่วนประกอบที่มีลักษณะเฉพาะของยามากกว่า 230 ชนิด จากสัตว์ พืช แร่ เรียงตามลำดับอักษร ตามชื่อในภาษาลาติน