จุดชนวนคิด พลิกสถานการณ์ The tipping point
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ชื่อรองของหนังสือเล่มนี้คือ How Little Things Can Make a Big Difference หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “สิ่งเล็กน้อยที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง” มัลคอล์ม แกลดเวลล์ (Malcolm Gladwell) ซึ่งเป็นผู้แต่งนั้น วิเคราะห์และอธิบายแนวคิดเพื่อการนั้นได้อย่างเฉียบคม ด้วยการมองเบื้องหลังเหตุการณ์ที่คุ้นเคย ซึ่งเกิดขึ้นในโลกทุกวัน