ไขคดีดังเบื้องหลังศพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ไขคดีดังเบื้องหลังศพ” เป็นหนังสือที่รวบรวมจากบทความในคอลัมน์ “ไขคดีด้วยนิติวิทยาศาสตร์” ที่ พ.ญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ เขียนลงตีพิมพ์ในนิตยสาร update ช่วงปี 2543-2545 ด้วยภาษาที่เข้าใจไม่ยาก มีการยกตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริง ควบคู่กับการใช้ศาสตร์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาคลี่คลายปมคดี บ่อยครั้งก็เป็นการใช้สามัญสำนึกธรรมดานี่เอง