ใครอยู่ในอากาศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เป็นวรรณกรรมแนวสยองขวัญที่บรรยายฉาก บรรยากาศ ได้เหมือนจริง แสดงให้เห็นถึงสภาพ ความเป็นอยู่ ขนบ ธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยในช่วงพ.ศ. 2476-2512 ความเชื่อในเรื่องนรก สวรรค์ อำนาจลึกลับ จิตวิญญาณ ผนวกกับความชำนวญในการเขียน ครูเหม เล่าเรื่องผ่านตัวละคร รายละเอียดแวดล้อมของชีวิตตัวละคร บรรยากาศ ยุคสมัย รวมทั้งตัวละครที่ได้ประสบกับวิญญาณ ภูติผีปีศาจ …