ระหว่างบรรทัด
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ของมหากาพย์บัตรทองที่เต็มไปด้วยเกร็ดประวัติศาสตร์ และภูมิรู้จากการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ขั้นวางแผนที่เป็นความคิดในอากาศ การเมือง การเพิ่มขอบเขตการรักษา การคุมเข้มคุณภาพยา สู่การเป็นต้นแบบความสาเร็จในระดับโลก