ครอบครัวสุขภาพจิตดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ครอบครัวสุขภาพจิตดี” เป็นหนังสือที่ใช้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับท่าน ได้อย่างแน่นอน เพราะผู้แต่งเป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช โดยผู้เขียนหยิบยกปัญหา ที่เกิดขึ้น ทั้งการดำเนินชีวิตเพื่อให้ทุกคนมี “สุขภาพจิตดี” รู้จักใช้สติแก้ไขปัญหา ทำความเข้าใจ ซึ่งกันและกันในครอบครัว เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว ได้มีความสุขและดำเนินแนวทางชีวิตที่ดีต่อไป