การติดตั้ง – ใช้งานลินุกซ์ทะเล และปลาดาวออฟฟิศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ลีนุกซ์ทะเลได้พัฒนาต้นแบบมาจากลินุกซ์ดิสทริบิวชันหลายค่าย โดยการออกแบบกราฟิกส์ อินเตอร์เฟซเป็นภาษาไทย แล้วนำมาใช้งานร่วมกับเคอร์เนลของลินุกซ์ สามารถนำมาใช้งาน แทน Windows ได้ โดยใช้ชื่อว่า Linux TLE (Thai Language Extension) หรือ ลินุกซ์ทะเล โปรแกรมปลาดาวออฟฟิศทำให้ลินุกซ์ทะเลมีความแรงสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก ปลาดาวออฟฟิศถูกออกแบบมาสำหรับลินุกซ์โดยเฉพาะ ทำให้การใช้ภาษาไทยบนแอปพลิเคชั่นต่างๆ …