เรื่องข้างล่างของผู้หญิง ตอนตัดมดลูก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่องของ “มดลูกและรังไข่” เป็นอวัยวะภายในของผู้หญิงถือว่าเป็นของขวัญเลอค่าที่ธรรมชาติบรรจง สร้างให้อยู่คู่กับความเป็นผู้หญิง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาเหตุสำคัญที่ต้อง “ตัดมดลูก” และเมื่อถูกตัดมดลูกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง รวมทั้งวิธีการดูแลตนเองทั้งเรื่องของสภาพจิตใจ และปรับเปลี่ยนมุมมองของการใช้ชีวิตที่ไร้มดลูกและรังไข่ได้เป็นอย่างดี ชื่อเรื่อง: เรื่องข้างล่างของผู้หญิง ตอนตัดมดลูก เรียบเรียงโดย: ปรียชยา คล้ายทวน สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1 …