124 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2434-2558
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 124 ปี กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดทำหนังสือที่ระลึกขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบันทึกประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของกระทรวงยุติธรรมตามลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ