พจนานุกรม ภาษาในอาเซียน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆ ประกอบด้วย ภาษามลายู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเมียนมา และภาษาเขมร ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของภาษา ตัวเลข และคำศัพท์แต่ละประเทศ มีภาพประกอบคำอธิบายศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนบ้าน อาทิ อาหาร การแสดง หรือ ดอกไม้ประจำชาติ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถศึกษาคู่มือการใช้พจนานุกรมได้จากด้านหน้าของตัวเล่ม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น