พจนานุกรม คำสัมผัส
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พจนานุกรมไทยฉบับคำสัมผัสเล่มนี้ ได้จัดแยกหมวดหมู่ของกลุ่มคำที่ใช้เป็นคำสัมผัสสระ ทุกสระในมาตราทั้ง 8 เพื่อความสะดวกในการค้าหา และได้เพิ่มคำหรือวลีต่างๆ ที่เคยนำไปใช้ ในบทเพลงหรือบทร้อยกรองมาแล้ว เพื่อประโบชน์ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์ให้มีคุณค่า ทันสมัย และไม่มีการจนคำอีกต่อไป ชื่อเรื่อง: พจนานุกรม คำสัมผัส เรียบเรียงโดย: ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร สถานที่: ชั้น 3 …