พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี โลกของเรา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ข้อมูลรูปภาพ และคำอธิบายประกอบเกี่ยวกับโลก ได้แก่ ธรณีวิทยา ลักษณะทางกายภาพ เปลือกโลก ภูเขาไฟ ธารน้ำแข็ง แม่น้ำ สภาพอากาศ ทรัพยากร มหาสมุทร ภูเขาไฟ และอื่นๆ