พจนานุกรมภาพ ไทย – อังกฤษ – ฝรั่งเศส
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พจนานุกรมภาพ ที่ได้รับการเลือกเฟ้นมาจากเอกสารปัจจุบัน ที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเขียนขึ้น ใช้ภาพประกอบคำศัพท์ ทำให้เข้าใจความหมายของคำได้ดียิ่งขึ้น มีคำศัพท์ครอบคลุมหัวข้อถึง 600 หัวข้อ และให้คำศีพท์ 3 ภาษา