พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมชีวประวัติ และผลงานของนักคิด นักเขียน นักวิชาการเด่นๆของโลกในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเฉพาะบุคคลที่มีบทบาททางด้านความคิด การค้นคว้า การเขียนเป็นสำคัญ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่บทบาทต่อการพัฒนาสังคมของโลก ชื่อ เรื่อง: พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก ค้นคว้า เรียบเรียง: วิทยากร เชียงกูล สถานที่: ชั้น 1 …