วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมสุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวโดยผู้ที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิต อาทิเช่น Steve Jobs, Bill Gates และ J.K. Rowling และยังเป็นของขวัญยอดฮิตที่นิยมมอบให้บัณฑิตจบใหม่ จนมีคำขวัญประจำหนังสือว่า “หนังสือที่บัณฑิตมอบให้บัณฑิต” อีกด้วย