English @ Work คู่มือมนุษย์ออฟฟิศ Speak English แบบมือโปร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สำหรับมนุษย์ออฟฟิศที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน หรือใครก็ตามที่มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ถือว่าเขียนมาเพื่อตอบโจทย์เลยทีเดียว มีเนื้อหาครบถ้วนอุดมไปด้วยบทสนทนาที่นำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ