สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต รวบรวมสาระของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต ซึ่งบางชนิดไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยให้คำจำกัดความของของเล่นแต่ละชนิด รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น การเล่น และการพัฒนาของเล่นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ ของเล่นพื้นบ้านไทยจึงเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ชื่อเรื่อง: สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง สถานที่: ชั้น 3 อาคาร …