รวมสุดยอดเว็บของฟรี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการของฟรีต่างๆ อย่างมากมาย แต่เนื่องจากเว็บไซต์ที่กล่าวถึงมีจำนวนมากนี่เอง ทำให้ต้องเข้าไปในเว็บไซต์โดยที่ไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดว่า ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ และแม้ในเว็บไซต์นั้นจะมีของฟรีที่เราต้องการ แต่หากมีแหล่งของฟรีที่ดีกว่าเราอาจพลาดโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดไป แต่ถ้าท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะรู้ว่าผู้เขียนได้รวบรวมแหล่งของฟรีจากเว็บไซต์ในหมวดต่างๆ และได้อธิบายถึงลักษณะเด่นของของฟรีที่มีให้บริการในเว็บไซต์นั้นๆ อย่างย่อๆ มาจัดทำเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกเว็บไซต์ให้ได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด และประหยัดเวลาของเรามากที่สุด หากเทียบกับการที่เราต้องเข้าไปหาด้วยตัวเอง เพื่อผู้อ่านจะได้ก้าวเข้าสู่โลกสารสนเทศ ชื่อเรื่อง: รวมสุดยอดเว็บของฟรี ผู้แต่ง: จุฑามาศ …