กินอร่อยตามรอยถนัดศรี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “กินอร่อยตามรอยถนัดศรี” เป็นหนังสือที่แนะนำร้านอาหารที่ได้ “เชลล์ชวนชิม” ซึ่งในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากแล้ว โดยบางร้านก็ยังคงสภาพเดิม แต่เป็นฝีมือของลูกหลาน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักกินที่ยังติดใจในรสชาติเดิมๆ แต่ละร้านจะมีรายละเอียดพร้อมแผนที่ที่ตั้งของร้านนั้นๆ บอกเวลาเปิดปิดเพื่อความสะดวกแก่ผู้ตามไปชิม