คัมภีร์สร้างงานพิมพ์อย่างโปร PageMaker 7 InDesign CS

หนังสือ คัมภีร์สร้างงานพิมพ์อย่างโปร PageMaker 7 InDesign CS เป็นหนังสือที่มีเนื้อหา ที่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้เขียน ได้สอดแทรกเทคนิคการใช้งานที่สมบูรณ์มากขึ้น และเรียบเรียงขั้นตอนการทำงาน Adobe Page Maker 7 ให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านทุกกลุ่ม แม้กระทั่งมือใหม่ก็สามารถพัฒนาสู่การเป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์มืออาชีพได้

ซึ่งทางบริษัท Adobe ได้เปิดตัวโปรแกรมทางเลือกใหม่ขึ้นมามีชื่อเรียกว่า.. InDesign CS (V.3) ผู้เขียนได้เพิ่มเติมวิธีใช้งาน InDesign ในเบื้องต้นให้ทดลอง เพื่อเตรียมไว้ หากโปรแกรม InDesign ใช้แทนที่ Page Maker เมื่อใด ผู้ใช้โปรแกรม จะได้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: คัมภีร์สร้างงานพิมพ์อย่างโปร PageMaker 7 InDesign CS

ผู้แต่ง: พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์, ภัครวิชญ์ การัณย์ภาสกร

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 PageMaker 7 และการใช้งานเบื้องต้น  หน้า   10
  • บทที่ 2 การใช้งานเครื่องมือใน Tool Box และการปรับแต่ง Control Palette ให้เต็มประสิทธิภาพ หน้า  28
  • บทที่ 3 การทำงานกับข้อความ (Font) และรูปภาพ/วัตถุ  หน้า   50
  • บทที่ 4 เทคนิคการใช้เมนู Utilities : Plug-in  หน้า   90
  • บทที่ 5 ออปชันเสริมการใช้งาน PageMaker 7  หน้า 112
  • บทที่ 6 ลูกเล่น เทคนิคและการจัดการผลงาน PageMaker  หน้า  136
  • บทที่ 7 เรียนรู้ PageMaker จากการทดลองทำผลงานจริง  หน้า  178
  • บทที่ 8 การทำงานด้วย Plug-ins ToolBar การทำงานกับ Shortcut Key ปุ่มมหัศจรรย์  หน้า  216
  • บทที่ 9 Adobe InDesign CS  หน้า  224