ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๒ พรรษา พฤกษามหาราชินี

หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด เป็นหนังสือที่รวบรวมพันธุ์ไม้มงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด โดยมีภาพประกอบพร้อมทั้งรายละเอียดของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ อาทิเช่น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่อสามัญ ชื่ออื่นๆ นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ และประโยชน์ของไม้นั้นๆ โดยสำนักวิจัย การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ทำการตรวจสอบ ความถูกต้องของชื่อพรรณไม้พร้อมทั้งรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของต้นไม้ประจำจังหวัดได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๒ พรรษา พฤกษามหาราชินี

จัดพิมพ์โดย: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
 • กระบี่ – ทุ่งฟ้า  หน้า   26
 • กรุงเทพมหานคร – ไทรย้อยใบแหลม  หน้า   28
 • กาญจนบุรี – ขานาง  หน้า   30
 • กาฬสินธุ์ – มะหาด  หน้า   32
 • กำแพงเพชร – สีเสียดแก่น  หน้า   34
 • ขอนแก่น – กัลปพฤกษ์  หน้า   36
 • จันทบุรี – จัน  หน้า   38
 • ฉะเชิงเทรา – อะราง  หน้า   40
 • ต้นไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ราชพฤกษ์  หน้า  180
 • ขนุน  หน้า  182
 • ชัยพฤกษ์  หน้า  184
 • ทองหลางลาย  หน้า  186
 • ไผ่สีสุก  หน้า  188
 • ทรงบาดาล  หน้า  190
 • สัก  หน้า  192
 • พะยูง  หน้า  194
 • กันเกรา  หน้า  196