ติดตั้ง โฮม เน็ตเวิร์ก

หนังสือ ติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์ก นี้เป็นหนังสือที่ให้เนื้อหาขั้นตอนการสร้างเครือข่ายโฮมเน็ตเวิร์ก ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถสร้างเป็นเครือข่ายขนาดย่อมด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตั้ง การสร้างสาย LAN การเข้าหัว RJ-45 ตามมาตรฐานต่างๆ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเข้ากับ Hub หรือ Switch การกำหนดค่า Microsoft Network และโปรโตคอลที่ใช้รวมไปถึงการแชร์ทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกัน เช่น ไฟล์ข้อมูล โปรแกรม เครื่องพริ้นเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เสริมด้วยเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแก้ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นในเครือข่ายโฮมเน็ตเวิร์ก  ด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เน้นขั้นตอนการนำเสนอด้วยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำตามได้จริง แม้เป็นเพียงเมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านเน็ตเวิร์กมาก่อน ก็สามารถสร้างเครือข่ายโฮมเน็ตเวิร์กเป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดาย

ชื่อเรื่อง: ติดตั้ง โฮม เน็ตเวิร์ก

ผู้แต่ง: อวยพร โกมลวิจิตรกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 พื้นฐานเน็ตเวิร์ก  หน้า     1
  • บทที่ 2 พื้นฐานการสร้างเครือข่ายโฮมเน็ตเวิร์ก  หน้า   11
  • บทที่ 3 การเชื่อมต่อเครือข่ายโฮมเน็ตเวิร์ก  หน้า   19
  • บทที่ 4 การกำหนดค่า Microsoft Network และโปรโตคอล  หน้า   41
  • บทที่ 5 การแชร์ทรัพยากรและจำกัดสิทธิการใช้งานในเครือข่าย โฮมเน็ตเวิร์ก หน้า   67
  • บทที่ 6 การแชร์อินเทอร์เน็ต  หน้า   91
  • บทที่ 7 การต่อเน็ตเวิร์กให้กับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง  หน้า  113
  • บทที่ 8 การควบคุมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายระยะไกลด้วย  Remote Desktop หน้า  135
  • บทที่ 9 การช่วยเหลือคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายระยะไกลด้วย Remote Assistance  หน้า  145
  • บทที่ 10 เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในเครือข่าย โฮมเน็ตเวิร์ก  หน้า  165