คู่มือฝึกสุนัข: เห็นผลใน 10 สัปดาห์

หนังสือเล่มนี้ผู้ที่เลี้ยงสุนัขไม่ควรพลาด เพราะเป็นหนังสือที่เหมาะจะใช้เป็นคู่มือ ในการฝึกสุนัขได้เป็นอย่างดี โดยผู้เขียนได้เน้นที่การสาธิตเทคนิคการฝึก ซึ่งได้กลั่นกรองและรวบรวมจากการฝึกภาคปฏิบัติมานานหลายปี หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องช่วยให้ผู้เลี้ยงสุนัขสามารถควบคุมสุนัขให้ดีขึ้น ซึ่งการฝึกแต่ละท่า จะมีภาพแสดงประกอบ ผู้อ่านสามารถนำมาฝึกปฏิบัติจริงกับสุนัขของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: คู่มือฝึกสุนัข เห็นผลใน 10 สัปดาห์

ผู้แต่ง: สเตลลา สมิธ และแซลลี เบิร์ก-รูส

แปลโดย: สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า      6
 • บทที่ 1 ทำไมจึงต้องฝึกสุนัข?  หน้า    10
 • เหตุผลที่ต้องฝึก  หน้า    11
 • สุนัขเรียนรู้ได้อย่างไร?  หน้า    20
 • ภาษากาย  หน้า    23
 • บทที่ 2 เริ่มต้นอย่างไร และเมื่อไหร่?  หน้า    28
 • การฝึกไม่มีวันสิ้นสุด  หน้า    29
 • อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยฝึก  หน้า    34
 • บทที่ 3 วิธีการฝึก  หน้า    40
 • การให้รางวัลสุนัข  หน้า    41
 • คลิ๊กเกอร์  หน้า    45
 • อาหารและของเล่น  หน้า    48
 • เล่นคาบของกลับมา  หน้า    51
 • บทที่ 4 แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์  หน้า    54
 • สัปดาห์ที่ 1  หน้า    56
 • สัปดาห์ที่ 2  หน้า    70
 • สัปดาห์ที่ 3  หน้า    76
 • สัปดาห์ที่ 4  หน้า    84
 • สัปดาห์ที่ 5  หน้า    92
 • สัปดาห์ที่ 6  หน้า  104
 • สัปดาห์ที่ 7  หน้า  108
 • สัปดาห์ที่ 8  หน้า  118
 • สัปดาห์ที่ 9 และ 10  หน้า  120