โภชนาการต้านพิษ

โภชนาการต้านพิษ เล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเบื้องต้น การบริโภคอาหารตามหลัก อาหาร 5 หมู่ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการล้างพิษ แผนการล้างพิษ การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การนวดคอและไหล่ด้วยตนเอง โยคะและการล้างพิษ สูตรอาหารและน้ำผลไม้

ชื่อเรื่อง: โภชนาการต้านพิษ

เรียบเรียงโดย: กระยาทิพย์ เรือนใจ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • ทำความเข้าใจ  หน้า     ๕
  • โภชราการเบื้องต้น  หน้า     ๙
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารหลัก ๕ หมู่  หน้า   ๒๑
  • เรื่องของการล้างพิษ  หน้า   ๒๗
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการล้างพิษ  หน้า   ๒๗
  • แผนการล้างพิษ  หน้า   ๔๓
  • การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  หน้า ๑๕๑
  • การนวดคอและไหล่ด้วยตัวเอง  หน้า ๑๖๖
  • โยคะและการล้างพิษ  หน้า ๑๖๖
  • สูตรอาหาร  หน้า ๑๗๓