ปั้นแต่งขนมไทย

ขนมไทย มีอยู่หลากหลายชนิด น้อยคนนักจะรู้ประวัติความเป็นมา หนังสือ “ปั้นแต่ง ขนมไทย” มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนมบางชนิด ที่มาของชื่อขนม รวมไปถึงการนำไปใช้ ในวาระโอกาสต่างๆ ภายในเล่มยังสอดแทรกเคล็ดวิธีในการทำขนมเหล่านี้ให้อร่อย และน่ารับประทานอีกด้วย ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเราได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: ปั้นแต่งขนมไทย บก.

เรียบเรียง: กระยาทิพย์ เรือนใจ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บอกกล่าว  หน้า     ๕
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย  หน้า     ๙
 • ลักษณะที่ดีของขนมไทย  หน้า   ๒๙
 • หลักในการประกอบขนมไทย  หน้า   ๔๓
 • ขนมประเภทที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบ  หน้า   ๕๓
 • ขนมที่ทำจากวุ้น  หน้า   ๕๙
 • ขนมน้ำ  หน้า   ๖๕
 • ขนมเชื่อม  หน้า   ๗๗
 • ขนมทอดและจี่  หน้า   ๘๑
 • ขนมต้มและนึ่ง  หน้า   ๙๕
 • ขนมอบ  หน้า ๑๒๗
 • ขนมกวน  หน้า ๑๓๓
 • ขนมลักษณะสวยงาม  หน้า ๑๓๗