ลบรอยกาวของ Sticker ที่ไม่ต้องการออกไปเสีย
All Posts
สติกเกอร์หรือรูปลอกต่างๆ เมื่อติดไปนานๆ ต้องการแกะออก ถ้าลอกออกไม่หมดจะมีกาวติดอยู่เป็นขุยๆ ลองใช้พวกยาหม่อง หรือจำพวกครีมทานวดมาทาบริเวณที่มีกาวติดอยู่ สักครู่ค่อยเอาผ้าเช็ดออก จะหลุดออกหมดอย่างง่ายดาย ที่มา: หนังสือความรู้คู่บ้าน โดย พรรณิภา ต่วนโสภณ รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด