วิธีซักผ้าไหม แบบถน๊อมถนอม
All Posts
ผงซักฟอกมีกรดมากไม่ควรใช้ซักผ้าไหม ควรใช้สบู่ที่มีกรดน้อยที่สุด วิธีซักผ้าไหมจึงควรใช้ก้อนสบู่ถูตรงรอยเปื้อนหลายๆ ครั้ง จนกว่าคราบสกปรกจะหลุดออกไป และถูทั่วตัวเสื้อครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องขยี้ เพียงแต่ขยำเบาๆ ก็จะทำให้ผ้าไหมนั้นสะอาดดีแล้ว ขณะล้างน้ำเปล่าก็ไม่ควรบีบหรือบิดแรงๆ เป็นอันขาด เพียงแต่บีบเบาๆ และผึ่งลมไว้ในที่ร่ม อย่าให้ถูกแดด ผ้าไหมจะแห้งเร็วดี และไม่เสื่อมคุณภาพ ที่มา: หนังสือความรู้คู่บ้าน โดย พรรณิภา ต่วนโสภณ รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด