25 – 27 พ.ย. 2553 สำนักหอสมุดกลางจัดซุ้มนิทรรศการ “e-library for research” ใน The 3rd RU Open House 2010

25 – 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ The 3rd RU Open House 2010 โดยคณะทำงานฝ่ายวิชาการ

Read more