26 – 28 พ.ย. 2555 โครงการจัดนิทรรศการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 41 ปี

26 – 28 พฤศจิกายน 2555 สำนักหอสมุดกลางร่วมจัดโครงการจัดนิทรรศการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 41 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง “ฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาวิชา” จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอง 41 ปี ของสำนักหอสมุดกลาง ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more