02 ส.ค. 2554 วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี ประจำปี 2554

02 สิงหาคม 2554 พิธีบวงสรวงวันครบรอบ 40 ปี สำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และก่อนเพลร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล

Read more