5 ธ.ค. 2550 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2550 เวลา 18.00 น. รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำคณะสำนักหอสมุกลางทุกส่วนฝ่าย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ครบรอบ 80 พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะสำนัก ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมพิธีที่ ลาน สวป.

Read more