5 เม.ย. 2554 สำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีแห่ขบวนสงกรานต์และประกวดขบวนแห่สงกรานต์ภายใน ม.รามคำแหง

5  เมษายน 2554  สำนักหอสมุดกลางร่วมแห่ขบวนสงกรานต์และประกวดขบวนสงกรานต์สวยงามและสร้างสรรค์ในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีขบวนแห่สงกรานต์ของสำนักหอสมุดกลาง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ่ายภาพโดย : ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

Read more