28 ส.ค. 2552 “Big Cleaning Day”

28 สิงหาคม 2552 วัน Big cleaning day ประจำปี 2552 ภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้

Read more