3 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย

Read more