3 ธ.ค. 2553 โรงทานเฉลิมพระเกียรติ

3 ธันวาคม  2553 เวลา 15.00  ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ โดยนำอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายการดังนี้

Read more