01 – 11 เม.ย. 2557 เม.ย. 2557 สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ปี 2557

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557 สำนักหอสมุดกลาง จัดซุ้มสำหรับสรงน้ำพระและทำบุญประจำวันเกิด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมสรงน้ำพระและทำบุญประจำวันเกิด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานที่ดังกล่าว

Read more