20 เม.ย. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง

20 เมษายน 2555 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร จำนวน 11-15 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง เวลา 10.30 -12.00 น. โดยมีนางสุวดี สุขอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้กล่าวต้อนรับ และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แนะนำข้อมูลและนำชมสถานที่

Read more