17 – 19 พ.ย. 2553 สำนักหอสมุดกลาง ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 – 19 พฤศจิกาย 2553 : บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นผู้นำในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว

Read more