17 ก.ย. 2555 โครงการ “เทคนิคการทำกิจกรรม 5ส ประจำปี 2555”

ช่วงเช้า บุคลากรทุกคนของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม (รำดอกบัว/จิงกังกง)ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง  โดยมี นางพิลิปดา นาคะประทีป เป็นผู้นำกิจกรรมเตรียมความพร้อม หลังจากนั้น บุคลากรทุกคนลงพื้นที่ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้แต่ละพื้นที่ ช่วงบ่าย คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ของแต่ละฝ่าย และช่วงสุดท้ายบุคลากรทุกคนพร้อมกันที่ห้องประชุมชั้น 5

Read more